Współczesne niewolnictwo - co to jest?

CO TO JEST NIEWOLNICTWO?

Niewolnictwo – jest to zjawisko społeczne, które ma miejsce od czasów pradawnych. Jego istotą jest wykorzystanie pewnej grupy ludzi dla korzyści innych. Z człowieka i jego ubóstwa materialnego i psychicznego, utworzono sobie źródło dochodu.

Wszystkie kraje świata oficjalnie są zdania, że niewolnictwo jest ZŁEM, jednakże rzeczywistość pokazuje inne oblicze.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy, w zależności od popytu.

Jedną z nich jest proceder HANDLU LUDŹMI, gdzie ofiary wykorzystuje się do:

  • Sex biznesu
  • Pracy przymusowej
  • Pracy niewolniczej
  • Handlu organami
  • Przymuszania do żebractwa
  • Przymuszania do popełniania przestępstw