Jak otrzymać pomoc - Gdzie szukać pomocy?

PRZECZYTAJ ZANIM WYJEDZIESZ...

SZUKAJĄC PRACY, PAMIĘTAJ!

Sprawdź Biura Pośrednictwa Pracy –wejdź na stronę: www.kraz.praca.gov.pl – tam znajdziesz spis zarejestrowanych firm. Pamiętaj – żadna firma nie ma prawa pobierać opłat za pośrednictwo!!!

W ogłoszeniach prasowych czy internetowych zwracaj uwagę na:

 • wymagany wiek (czy jest adekwatny do wykonywanej pracy);
 • czy wyjazd na zbiór warzyw czy owoców jest zgodny z okresem zbioru i regionem;
 • nie bój się, gdy pracodawca żąda kwalifikacji i znajomości języka, podejrzane jest, gdy tego nie robi;
 • zwracaj uwagę, gdzie jest organizowane spotkanie z pracodawcą, wystrzegaj się prywatnych mieszkań.

Uważaj na pracę załatwianą przez znajomych – zastanów się, co może Tobie zaproponować, czy zna rynek pracy, czy możesz mu zaufać?

JEŚLI CHCESZ PRACOWAĆ NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ, SPRAWDŹ:

W których krajach nie jest wymagane pozwolenie na pracę?
Informacje są dostępne na europejskich portalach mobilności zawodowej: www.eures.praca.gov.pl; www.eures.europa.eu.

Czy wiesz, czym może grozić podjęcie pracy nielegalnej, tzw. "na czarno"?

Jest to działanie wbrew prawu! Konsekwencją może być deportacja (np. w Dani, czy Belgii); odnotowanie w danym Urzędzie Pracy – można mieć później problemy z legalnym zatrudnieniem; kara grzywny; zakaz wjazdu do danego kraju (np. rok do Danii); brak umowy o pracę; jeśli nie otrzymasz wynagrodzenia, nie odzyskasz go żadną droga formalną; nie jesteś ubezpieczony, z ubezpieczenia na pobyt turystyczny żadne Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania za wypadek przy pracy; brak świadectwa pracy.

Czy wiesz jak powinna wyglądać umowa o pracę?

 • powinna posiadać kompletne dane pracownika i pracodawcy
 • mieć wyznaczone dokładne ramy czasowe
 • opisywać zakres naszych obowiązków i wysokość wynagrodzenia
 • podejrzane są takie określenia jak: "pracownik ma wykonywać wszelkie zadania na żądania pracodawcy"
 • nie należy podpisywać dokumentu, którego nie rozumiemy, np. w obcym języku – należy go sobie dokładnie przetłumaczyć przede podpisaniem.

ZANIM WYJEDZIESZ:

 • Sprawdź ważność swoich dokumentów (dowód osobisty, paszport);
 • Ubezpiecz się - od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą (karta Euro 26 lub EKUZ);
 • Sprawdź adres i nr telefonu przyszłego miejsca pracy i zostaw go bliskim
 • Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (np. raz w tygodniu o określonej porze).
 • Umów się na neutralne hasło, które będzie oznaczało, że potrzebujesz pomocy- pozdrowienia dla nieistniejącej cioci

ZABIERZ ZE SOBĄ:

 • Adres i numer telefonu najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej- spis na stronie: www.msz.gov.pl
 • Słownik lub rozmówki, jeśli nie jesteś pewna/ pewny swoich umiejętności językowych
 • Numer telefonu Poland Direct obowiązujący w kraju, do którego wyjeżdżasz (rozmowa telefoniczna na koszt odbiorcy, telefonistka mówi po polsku)
 • Potwierdzenie ubezpieczenia
 • Swoją umowę o pracę, czy zezwolenie umożliwiające podjęcie legalnej pracy
 • Numer telefonu do organizacji zwalczającej handel ludźmi

(opracowane przy pomocy materiałów Fundacji La Strada)