Współczesne niewolnictwo - co to jest?

KIM SĄ OFIARY?

OFIARĄ MOŻE BYĆ KAŻDY Z NAS.

OFIARY HANDLU LUDŹMI TO KOBIETY, MĘŻCZYŹNI I DZIECI w różnym wieku, z różnych środowisk.

SPRAWCY MAJĄ WYPRACOWANE METODY WERBUNKU, ODPOWIEDNIE, DO TAK NAPRAWDĘ KAŻDEJ GRUPY SPOŁECZNEJ…