Współczesne niewolnictwo - co to jest?

GDZIE MA MIEJSCE HANDEL LUDŹMI I NA JAKĄ SKALĘ?

HANDEL LUDŹMI MA MIEJSCE ZARÓWNO POZA GRANICAMI NASZEGO KRAJU, JAK I W POLSCE!!!

POLSKA jest krajem pochodzenia ofiar (ofiary z Polski wywozi się do większości państw europejskich: Niemcy, Holandia, Belgia, Hiszpania, Grecja, Włochy, Wielka Brytania i inne), docelowym (głównie dla ofiar zza granicy wschodniej – z Białorusi, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy oraz innych) oraz tranzytowym (przez teren Polski biegnie szlak handlu ludźmi, głównie ze Wschodu na Zachód).

Trudno jest określić skalę zjawiska, organizacje pomagające ofiarom handlu, są jednak zgodne, że przypadki, z którymi mamy do czynienia są tylko wierzchołkiem góry lodowej…

Przykłady z kraju…

  • Międzynarodowe organizacje szacują, że ofiar handlu ludźmi związanych z Polską jako krajem pochodzenia, przeznaczenia i tranzytu może być nawet 15 tys. rocznie
  • Prokuratura zanotowała w latach 1995-2008 – 3170 osób pokrzywdzonych (www.mswia.gov.pl)
  • Fundacja La Strada pomogła w 2007 r. - 276 osobom;
  • Międzynarodowa Organizacja ds. migracji pomogła w 2007 r. - 755 osobom (www.iom.pl) ;
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom pomogło od 2004 r. – 37 ofiarom handlu

Przykłady ze świata…

  • Wg Parlamentu Europejskiego rocznie ofiarami handlu ludźmi staje się ok. 4 mln osób, a w samej Europie Zach. – ok. 500 tyś.;
  • Obecnie organizacje antyniewolnicze szacują liczbę niewolników, na 27 mln w skali światowej;
  • Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje kilka milionów pracujących dzieci w warunkach niewolniczych (www.mop.pl).