Nasze najnowsze działania

PODARUJ 1% PODATKU NA POMOC OFIAROM WSPÓŁCZESNYCH FORM NIEWOLNICTWA!

Stowarzyszenie Po MOC

KRS: 00000 55 205

lub wejdź nastronę http://www.po-moc.pl/podaruj-1-swojej-mocy.html

i skorzystaj z bezpłatnego programu rozliczeniowego.