Nasze najnowsze działania

AGENCJA PRACY ATERIMA NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIEM PO MOC W OBSZARZE PROJEKTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPÓŁCZESNEMU NIEWOLNICTWU.

Kierując się troską i chęcią niesienia pomocy osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia i potrzebującym opieki i wsparcia; uznając konieczność wspólnego działania środowiska biznesu i organizacji pozarządowych oraz mediów; respektując zasady otwartości, lojalności, rzetelności, wiarygodności i efektywności w podejmowaniu działań społecznych; Stowarzyszenie Po MOC i Spółka nawiązały WSPÓŁPRACĘ w zakresie projektów związanych z przeciwdziałaniem niewolnictwu i propagowaniem odpowiedzialności pracodawców wobec pracowników (www.aterima.pl; www.opiekunki.aterima.pl).